Zekere Zaak-cyclus

15 september 2020

De ‘Zekere Zaak’-cyclus® is een door Koen Hoefgeest benoemde wettelijk geregistreerde fractale sub-cyclus binnen de Kitchin-cyclus, fractaal onder te verdelen in meerdere ‘Dubbel Draai’-cycli met aan het einde van de looptijd een diepe en zekere instapbodem. Deze organisch variabele cyclus heeft een gemiddelde lengte van 250 dagen plus of min twee maanden. Op de bodem van iedere ‘Zekere Zaak’-cyclus is de waarde van de impliciete volatiliteit (IV) vrijwel altijd hoger dan >30% en is het sentiment onder beleggers doorgaans zeer negatief. Deze cyclus is belangrijk voor het bepalen van de hoofdtrend binnen een jaar.