FAQs

Cursus

Een nieuwe cursus is gepland op zaterdag 15 juni 2024. Zie onder Diensten ► Cursus

Live Charts en Blog

Beleggers bellen 0900-0130 [€1 pm] en komen dan in het Hoofdmenu. Door Lijn 3 te kiezen kan iedere maandag het nieuwe wachtwoord om de Live Charts en het Blog te bekijken worden verkregen. WhatsApp abonnees ontvangen het wachtwoord automatisch in een WhatsApp bericht.

SMS

Stuur een SMS met daarin de tekst POEN AAN naar het nummer 3010. Zend vervolgens de ontvangen retour SMS met daarin de tekst POEN BETALEN naar het nummer 3010. Deze gestandaardiseerde aanmeldingsprocedure wordt voorgeschreven door de Code of Conduct bij een hoog SMS-tarief.

Stuur een SMS met daarin de tekst POEN UIT naar het nummer 3010.

Na aanmelding middels het terugsturen van de retour SMS POEN BETALEN wordt automatisch een SMS verstuurd met daarin het bevestigende aanmeldbericht. Het komt voor dat de provider het welkomstbericht niet of pas later doorstuurt. Dit hangt sterk af van het serviceniveau van de provider of de kwaliteit van de mobiele ontvangst en ligt buiten onze invloed.

Het geheugen van het (oude) toestel of de SIM-kaart is vol: leeg het geheugen door oude berichten te wissen.

Het toestel is niet ingesteld om SMS-berichten te ontvangen: autoriseer de ontvangst van SMS. De provider is nalatig: neem contact op met de provider.

U heeft niet, of niet het juiste retour SMS bericht verzonden om de dienst in werking te stellen: stuur POEN BETALEN naar het nummer 3010.

Het geheugen van het (oude) toestel of de SIM-kaart is vol, het nummer is geblokkeerd voor ontvangst van Premium SMS door uw provider (dit komt het meest voor!) of uw provider verzaakt zijn taak en stuurt de berichten niet door. Leeg het geheugen regelmatig door oude berichten te wissen. Biedt dit geen soelaas, neem dan contact op met uw mobiele provider om deblokkade aan te vragen. Het 06-nummer is dan waarschijnlijk geblokkeerd voor de ontvangst van Premium SMS berichten. Het nummer kan ook buiten uw weten om zijn aangemeld bij SMS dienstenfilter en is daardoor uitgesloten voor de ontvangst van betaalde SMS berichten. Controleer gratis de status van het nummer via de website van de Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten

Het komt vrijwel niet meer voor dat sommige operators de SMS’jes achterhouden om ze op een later tijdstip als ‘batch’ te versturen. Dat was vroeger nog wel eens het geval. Mocht het toch voorkomen, spreek uw provider hier dan op aan. Na het verwijderen van oude SMS berichten om het geheugen vrij te maken, worden eerder door een vol geheugen geblokkeerde verstuurde berichten alsnog ontvangen. Voorkom dit door tijdig oude berichten te wissen of koop een modern toestel. U heeft een hele (lange) tijd geen mobiele ontvangst gehad. U ontvangt dan alsnog de eerder verstuurde berichten. Voorkom dit door u tijdig af te melden als een dergelijke situatie zich gaat voordoen.

Met KPN Mobile of Vodafone doen zich doorgaans zelden problemen voor. Andere providers laten sporadisch her en der wel eens een steek vallen of bieden geen Premium SMS aan. Sommige mobiele providers willen nog wel eens zonder aanwijsbare reden op basis van algoritmen het 06-nummer blokkeren voor de ontvangst van Premium SMS berichten. Het nummer wordt dan aangemerkt als potentieel risico account. Om de berichten te kunnen ontvangen dient u deblokkade aan te vragen bij uw provider. Het mobiele toestel een ‘harde reset’ geven lost soms het probleem ook op. Meestal is er echter sprake van een stilzwijgende blokkade door de provider of is uw nummer aangemeld bij SMS-dienstenfilter.

C = Call. P= Put. OB = Open Buy = KO = Koop Open. OS = Open SELL = VO = Verkoop Open. CLB = Close Buy = Koop Sluiten. CLS = Close Sell = Verkoop Sluiten. GTC = Good ‘Til Cancel = doorlopend. 1/2 = de helft van de positie. 1/4 = een kwart van de positie. x2 = positie verdubbelen. + = gelijk of hoger. – = gelijk of lager. “>” = boven. “<" = onder. WS = weerstand STN = steun. Heeft u nog vragen, stel ze via het contactformulier.

Alvorens betaalde SMS Diensten te kunnen aanbieden aan een Eindgebruiker, dient de Content Provider een wettelijk goedgekeurde basisregistratie bij de Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten te hebben. Deze registratie vergemakkelijkt de toezichthoudende en handhavende taken van het Loket. Koen Hoefgeest® Optie Advies beschikt over een dergelijke goedgekeurde registratie. U kunt er dus van op aan dat de heersende wet- en regelgeving nauwkeurig en pertinent zal worden nageleefd. Mijn registratie ID: 12883

Via het contactformulier op de website. Vermeld tevens het mobiele #06-nummer waar het om draait.

WhatsApp

Door naar de winkel op de website te gaan en het abonnement te bestellen.

Voeg het WhatsApp Business telefoonnummer van Koen Hoefgeest® Optie Advies aan uw contactenlijst toe om de berichten te kunnen ontvangen: +31 40 842 0476

Er kan worden gekozen voor een kwartaal-abonnement eenmalig te voldoen of een kwartaal-abonnement dat drie maanden loopt en gedurende die periode iedere maand (automatisch of handmatig) dient te worden verlengd. Na deze periode kan het abonnement vrijwillig voor nog eens drie maanden worden afgesloten of het verloopt automatisch. Er geldt geen opzegtermijn.

Er geldt geen opzegtermijn. Het abonnement verloopt automatisch na drie maanden en kan dan desgewenst vrijwillig via het account-dashboard voor nog eens die periode handmatig of automatisch worden verlengd.

Het abonnement is een alternatief voor de Premium SMS Alert Service POEN AAN naar het nummer 3010. Alle berichten die via de SMS service worden verstuurd ontvangt u ook via WhatsApp. Daarnaast worden notificatieberichten verzonden wanneer de 0900-informatielijn is ingesproken en ontvangt u de wekelijkse update van de  inlogcode van Lijn 3 voor Live Charts en het Blog om in te kunnen loggen. Indien opportuun worden intraday tevens grafieken verzonden indien daar aanleiding toe is. Het WhatsApp abonnement is geen 1-op-1 vraagbaak voor het verstrekken van advies. Koen Hoefgeest® Optie Advies is niet in het bezit van een daarvoor benodigde Adviesvergunning D afgegeven vanwege de AFM. Gelieve hiervoor begrip op te brengen. In lijn met de geldende wetgeving zullen derhalve alleen vragen van administratieve aard of over de werking worden behandeld. De 0900-informatielijn en de SMS Alert Service zullen apart naast het WhatsApp abonnement blijven bestaan. Zo valt er voor eenieder wat te kiezen. Koen Hoefgeest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke handelsverliezen van de door u ingenomen posities. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden en de Disclaimer voor meer informatie over de exoneratie van aansprakelijkheid.

Anderen krijgen je naam en nummer zeker niet te zien, de berichten worden naar iedereen apart verstuurd via een centrale verzendlijst. Alleen Koen Hoefgeest® Optie Advies is bekend met jouw naam en nummer. Hierop is ons Privacybeleid van toepassing.

De 0900-lijn draait op een geheel ander platform en is dus niet inbegrepen. Je ontvangt alleen een notificatiebericht als de 0900-lijn is ingesproken.

Via het contactformulier of de WhatsApp us button op de website. Vermeld het #06-nummer of #bestelnummer waar het om draait.