Achtergrondinformatie

Koen Hoefgeest is vanaf 1995 werkzaam als optiehandelaar in listed AEX-opties genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. In de jaren’90 van de vorige eeuw vergaarde hij bekendheid met Beursrubrieken op TROS Teletekst en grote advertenties met grafieken in voornamelijk de zaterdag-editie van dagblad De Telegraaf. Eveneens stond Koen met Effecteninstelling Enantiodromia ingeschreven als cliëntenremisier van banken en commissionairs in het toenmalige register van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, de huidige AFM.

Optiehandel is niet geschikt als (pensioen-)belegging voor de lange termijn. Daar zijn andere, minder risicovolle methodes en minder complexe financiële instrumenten geschikter voor. Raadpleeg uw eigen adviseur of vermogensbeheerder voor een advies op maat.

Op basis van het zelf uitgewerkte fractale cyclus-concept en meerdere technische indicatoren wordt gepoogd de markt in kaart te brengen en deelt Koen aan de hand van zijn eigen bevindingen zijn visie over long premie call- en put-optieposities op de AEX-index. Via de beleggersinformatielijn, de SMS Alert Service en het WhatsApp-abonnement kunt u real-time meekijken welke posities worden ingenomen dan wel gesloten. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Aan jou.

Herkomst en betekenis Koenraad

Koenraad is afgeleid van Coenraad. Coenraad of Koenraad is een tweestammige Germaanse naam. Koen’ betekent ‘dapper’, ‘-raad’ staat voor ‘raad’. Samengevoegd betekent het ongeveer ‘bekwaam in het raad geven’. In de middeleeuwen waren er veel vorstelijke personen die deze naam droegen, wat bijgedragen zal hebben aan de verspreiding. Vooral in het huidige Duitsland was de naam populair.