Kondratieff-Golf

Joseph Schumpeter verbond in zijn boekwerk – “Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process” (Porcupine Press, Philidelphia 1939) – de naam van de door Stalin in 1925 aangestelde en in 1929 naar Syberië verbannen Russische onderzoeker Nicolaï Kondratieff aan de Lange Golf in de Economie, om die cyclus vervolgens naar eigen inzicht conform de bekende ‘vier seizoenen’ in te delen.

Met behulp van de ‘fractal divider’ 144 [3² x 4² = 144] en de 8000-jarige culturele Spengler-cyclus – (Oswald Spengler; “Der Untergang des Abendlandes, umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte”) – kan de lengte van deze cyclus op gemiddeld 55,55 jaar worden bepaald [8000 ÷ 144 = 55,55]. De Kondratieff-golf is dus een gemiddeld 55-jarige zichzelf repeterende Inflatie/Deflatie-cyclus.

Net als in het fysieke leven zijn de “lente” en de “herfst” de meest efficiënte perioden, wanneer het niet te warm noch te koud is. De “zomer” (te warm; inflatie) en de “winter” (te koud; deflatie) zijn perioden van stagnatie.

De aandelenmarkt is een barometer van de bedrijfsefficiëntie en stijgt derhalve in de “lente” en de “herfst”. Zij daalt in de “zomer” en de “winter”. In inflatie-perioden stijgen de prijzen van grondstoffen en goederen (rente=prijs van geld), in deflatie-perioden dalen deze prijzen juist.

‘Early Deflation’ is de periode waarin de krachtigste Bull Market zich voordoet. De ‘Runaway Deflation’ begint met een beurscrash en eindigt in volledige stagnatie van het economisch leven, gevolgd door een algehele herstructurering van bestaande schuldposities.

Schema

Plaatsbepaling

De Constante Dollar Dow geeft de werkelijke historische waarde van een in de Dow Jones Industrials geïnvesteerde USD weer. Degene die op de top van ‘Early Deflation’ in 1929 aandelen zou hebben gekocht heeft vervolgens ruim dertig jaar geduld moeten hebben alvorens de koopkracht van de investering werd hersteld. Slechts zes jaren heeft de voorspoed vervolgens mogen duren, waarna wederom een zwaar koopkrachtverlies werd ingezet. Aandelen leveren op lange termijn dus niet noodzakelijk het hoogste rendement op. Vlak obligaties zeker niet uit.

In de periode 1966 tot 1981 (‘Runaway Inflation’) raakt de Dow Jones Industrials verstrikt in een consolidatie en lijkt de initiële investering optisch op peil te blijven. Vanwege een exploderende inflatie (CPI) neemt de koopkracht van het in aandelen geïnvesteerde vermogen (‘buying power’) in werkelijkheid echter met maar liefst -75% af. Een ‘onzichtbare crash’ derhalve, die menigeen destijds heeft doen besluiten de aandelenmarkt definitief de rug toe te keren.

Een collaps van de onroerend goedmarkt met gemiddeld -50% in 1979-1980 luidde de start van een langdurige en krachtige Bull-market in, waarna met het klappen van de High-Tech speculatie-hype uit het jaar 2000 en vervolgens de Derivaten-kettingbief a.k.a. Krediet-Crisis (GFC) uit het jaar 2008 de Kondratieff-Crash van uiteindelijk -80% werd afgesloten.

Toekomst

De wetten van het onderliggende ‘massa-hypnoseveld’ dat ten grondslag ligt aan cycli in het algemeen en de Kondratieff-golf in het bijzonder kunnen met behulp van drie limitatief opgesomde grootheden in kaart worden gebracht:

  • Tijd – De huidige gemiddeld 4-6 jarige Kitchin-cyclus (..1974-1978-1982-1987-1991-1994-1998-2003-2009-2011-2016-2020-2024?..) dient in de Kondratieff-winterperiode uiteindelijk met een beurscrash te eindigen. De lengte van een Kitchin-cyclus kan variëren qua lengte tussen een krappe 3 en ruime 6 jaar. Zo kan de lengte van een Kondratieff-golf ook variëren.
  • Prijs – In een Kondratieff baisse-crash dalen de aandelenkoersen doorgaans ca. -80% conform the ‘rule of thumb’ (delen door 6) van wijlen George Lindsay. De diepe daling tijdens de Global Financial Crisis voldoet aan deze voorwaarde.
  • Patroon De AEX-index bevindt zich sinds maart 2009 in een cyclische bull market. De huidige Kitchin-cyclus zou naar huidige inschatting na een mogelijke blow-off gedurende de tweede helft van 2023 omstreeks 2024 kunnen eindigen met een baisse/crash. Terug naar normale/lage waarderingen. Dit zou een nieuwe lente-periode kunnen inluiden.

De meest lucratieve beweging waar iedere premie-long optiehandelaar op wacht is een doorgaande trend om de optiepremies te kunnen compounden door Gamma te behouden, de Lotto Koenie Miljonairs-methode! De markt geeft om de paar jaar een dergelijke kans, en soms zelfs vaker…