Koersdoelen

CASH-grid

Het C.A.S.H.-grid (C.ompartimenten A.ritmisch S.eparabel en H.alveerbaar-schema) is een van de Quantum-mechanica afgeleide techniek voor het bepalen van belangrijke horizantale steun- en weerstandsniveaus. Energie komt volgens de Quantum-mechanica in gelijke ‘partikels’ en analoog stijgt en daalt de AEX-index met gelijke, fractaal in te delen compartimenten.
Het ‘midpoint’ van een energie-range belichaamt het evenwichtsniveau van een range. Na het verlaten van de voorgaande range en het binnendringen van een nieuwe range heeft de index de neiging linea recta op te stomen naar het ‘midpoint’, om vervolgens òf eerst terug te keren naar het indringpunt dan wel direct de gehele range te doorlopen. Deze techniek is een uitermate bruikbaar hulpmiddel om koersdoelen dan wel omkeerpunten mee te bepalen.

‘Klap-en-Flap’-regel®

De Klap-en-Flap-regel® is een door Koen Hoefgeest benoemde en wettelijk geregistreerde benaming van een techniek voor het bepalen van minimum-koersdoelen.
Door de daling vanaf de top tot een cyclusbodem boven op de oude top te plaatsen, dan wel de stijging vanaf een bodem tot de cyclustop van de voorgaande bodem af te trekken, kan een minimum-koersdoel worden berekend. De Klap-en-Flap-regel® is sterk geliëerd aan het CASH-grid.
Ergo, wat er af gaat komt er vervolgens minimaal dubbel bij en vice versa.