SMS Alert service

Aanmelden

SMS POEN AAN naar 4411. Verzend de toegezonden retour SMS POEN BETALEN naar 4411 om de service in dienst te stellen en u ontvangt vervolgens alle SMS-berichten met daarin voornamelijk concrete optietransacties en soms aandelen- en obligatietransacties inclusief duidelijke limieten en eventuele stop-loss niveaus. SMS POEN AAN naar 4411 en ben verzekerd van adequate acties op basis van het wettelijk geregistreerde cyclus-concept van professioneel optietrader én beurscrash-expert Koen Hoefgeest.

Afmelden

Wenst u geen SMS-berichten meer te ontvangen? SMS POEN UIT naar 4411. Vanaf het moment van versturen bent u afgemeld voor de dienst en ontvangt u geen SMS-berichten meer. Koen snapt als geen ander dat u geen ongewenste berichten wenst te blijven ontvangen. Meld eventuele problemen met afzeggen dan ook onverwijld via het contactformulier. U zal nooit ongevraagd SMS-berichten blijven ontvangen!

Frequentie

De frequentie van de SMS-berichten kan sterk variëren naar gelang de marktomstandigheden. Gemiddeld mag gerekend worden op vier tot maximaal circa tien SMS-berichten per week. Bij ongewoon hoge marktvolatiliteit kan het aantal SMS-berichten oplopen tot maximaal een uitzonderlijke vier per dag dus twintig per week. Dit is echter tot op heden nog niet voorgekomen. Bij geringe marktvolatiliteit kan het voorkomen dat er géén berichten worden verzonden.
Ondanks het relatief hoge SMS-tarief per ontvangen bericht ad €1,50 zullen de kosten echter significant lager uitvallen dan bij gangbare bestaande SMS-abonnementservices. Er bestaat tevens de mogelijkheid om de service tussentijds op ieder willekeurig moment kosteloos stop te zetten indien er geen behoefte aan bestaat. Effectief kunt u in essentie zonder opzegtermijn zelf de frequentie van de SMS-berichten bepalen en zit u nooit ongewild vast aan een duur abonnement.

Kosten

De kosten bedragen €1,50 per ontvangen SMS-bericht en worden automatisch via uw telecomoperator afgerekend. U ontvangt dus geen aparte factuur!
Na aanmelding ontvangt u conform de Gedragscode voor betaalde SMS-diensten vanwege het hoge tarief een wettelijk verplicht retour SMS-bericht waarmee de service in dienst moet worden gesteld. Indien u dan besluit de dienst in werking te stellen ontvangt u vervolgens het definitieve Welkomstbericht ten teken dat de aanmelding succesvol is verlopen. Voor beide berichten worden géén kosten in rekening gebracht.
De kosten variëren naar gelang de marktomstandigheden van €6,00 tot €15,00 per week. Bij ongewoon hoge marktvolatiliteit kunnen de kosten theoretisch oplopen tot €30,00 per week. Dat is tot op heden echter nog niet voorgekomen. De totale SMS-kosten vindt u aan het einde van de maand terug op uw reguliere telefoonrekening van uw telecom-provider.

Links

Link naar de website van de Rijksoverheid:
Regels voor aanbieders betaalde SMS-diensten

Link naar de website van de Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten:
Gedragscode voor Betaalde SMS- en Mobiel Internet Diensten

Link naar de website van de Autoriteit Consument & Markt:
Uitleg over SMS-diensten

Mijn Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten basisregistratie ID: 12883

Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag toestemming aan je ouder(s)/voogd!

“SMS uw POEN naar KOEN!”