Kitchin-cyclus

15 september 2020

De Kitchin-cyclus vormt de basis van het cyclus-concept. Deze cyclus is een door Harvard-professor Joseph A. Schumpeter naar zijn ontdekker vernoemde gemiddeld vier-jarige voorraadcyclus van bedrijven. De opeenhoping van voorraden en dus de afname van consumptiebestedingen in verhouding tot de industiële produktie lijkt een regelmatig ritme te vertonen.

Gelet op de mutatis mutandis telkens terugkerende patronen in de verscheidene grafieken duidt een dergelijke statistisch significante regelmaat op een veldkarakteristiek van een onzichtbaar, onderliggend krachtveld (‘massa-hypnoseveld’). Daar krachtvelden door de bank genomen min of meer voorspelbaar gedrag vertonen, kunnen derhalve ook koersbewegingen van aandelenmarkten in kaart worden gebracht. Aangezien dit niet alleen slechts theoretisch is vastgesteld maar tevens empirisch is bewezen, kunnen de huidige algemeen geaccepteerde economische beleggingstheorieën, als speudo-wetenschappelijke, religieuze oplichterij worden bestempeld. ‘Destiny is Real’, dixit wijlen P.Q. Wall.

Om de markt in kaart te kunnen brengen moet er een emotionele koppeling met het ‘manisch-depressieve massa-hypnoseveld’ tot stand worden gebracht. Analoog aan de top-sport is slechts een enkeling tot een dergelijke ontbering in staat. Vele teleurstellingen moeten worden overwonnen. In de gevoerde kOENie Lotto Miljonairs strategie is 9x mis en 1x raak immers beter dan 9x raak en 1x mis. De meerderheid is ongeschikt en kan er niet tegen. Zij die slagen de geestelijke marteling te trotseren kunnen zich vervolgens losweken van de verachtelijke, op zelfdestructie afstevenende massa. Onthoud: iT’s a Way of Life!

Aangezien cycli organisch variabel en niet mechanisch rigide zijn, dient altijd met een bepaalde standaard-deviatie rekening te worden gehouden. De minimaal gemeten lengte van een Kitchin-cyclus bedraagt krap drie jaar en de maximale lengte ruimschoots zes jaar. Zowel de Dow Jones Industrials als ook de AEX-index bevinden zich waarschijnlijk in de laatste Kitchin-cyclus binnen de ‘Runaway Deflation’ ‘Winter’-periode (2000 – ± 2022/24?) van Kondratieff-golf XXVII.

Daar de cyclus-‘winter’ steevast wordt ingeluid door plotseling intredende vorst (i.c. beurscrash van circa -50% tot -80% disconto), mag ervan worden uitgegaan dat de huidige Kitchin-cyclus eveneens weer eindigt in een diep, ingrijpend debâcle.