Dubbel Draai-cyclus

15 september 2020

De ‘Dubbel Draai’-cyclus® is een door Koen Hoefgeest benoemde wettelijk geregistreerde fractale sub-cyclus binnen de ‘Zekere Zaak’-cyclus® van een hogere orde, intern opgebouwd uit meerdere Trading-cycli. Iedere ‘Dubbel Draai’-cyclus® kent weer een eigen, unieke organische fractale onderverdeling in kortere Trading-cyli. De gemiddelde lengte van deze cyclus bedraagt 50 tot 60 dagen. Deze cyclus bepaalt de trend voor een maand. De naam is afgeleid van de beursterm ‘dubbel draaien’ waarmee in het jargon wordt bedoeld de short posities omwisselen voor long posities met dubbele aantallen en vice versa. Een Dubbel Draai-cyclusbodem markeert een belangrijk en niet te missen draaipunt in de markt.