Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Koen Hoefgeest® Optie Advies EZ (hierna: “KHOA”) verwerkt.
Indien u persoonsgegevens aan KHOA verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
U wordt geadviseerd om het Privacybeleid door te lezen en eventueel te bewaren voor de eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Koen Hoefgeest® Optie Advies, De Sitterlaan 15, 5505 AA te Veldhoven, Kamer van Koophandelnummer: 17199546 Eindhoven.

Koen Hoefgeest is de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris is bereikbaar via het e-mailadres: info@hoefgeest.nl

2. Welke gegevens verwerkt KHOA en voor welk doel

2.1 In het kader van uw inschrijving voor de cursus worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens,
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, IP-adres.

2.2 In het kader van uw inschrijving voor de mailinglist worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) e-mailadres.

2.3 In het kader van uw aanmelding voor de SMS service worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) telefoonnummer.

2.4 In het kader van uw inschrijving voor het WhatsApp Abonnement worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens,
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, IP-adres.

2.5 In het kader van uw vragen of opmerkingen via het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegeven,
c) e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres.

2.6 In het kader van het bellen van de 0900-informatielijn worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) telefoonnummer.

2.7 In het kader van de kortingsbon worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) naam,
b) e-mailadres, IP-adres.

2.8 KHOA verwerkt de in sub 2.1 tot en met sub 2.7 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de cursus en eventuele afmeldingen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) E-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KHOA,
c) Naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen,
d) Telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van SMS berichten indien aangemeld voor de SMS POEN AAN alert-service en SMS berichten, overige berichten inclusief grafieken voor het WhatsApp Abonnement,
e) Telefoonnummer wordt door de verwerker gebruikt om betalingen af te wikkelen met de telecom providers.

2.9 Naam en telefoonnummer zal nooit worden gebruikt om na afloop van de overeenkomst u te vragen naar uw ervaringen met KHOA en/of te informeren over ontwikkelingen van KHOA.

2.10 E-mail berichtgeving (opt-out):
KHOA gebruikt het e-mailadres om zijn e-mail nieuwsbrief met informatie en grafieken over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen indien hiervoor is aangemeld.
Na een aanvraag ter verkrijging van een kortingsbon wordt het door u ingevulde e-mailadres automatisch ingeschreven op de mailinglist. U wordt geacht hiermee in te stemmen, alsmede met de verwerking daarvan conform het beschreven privacybeleid.

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan iedere mailing, via de website hoefgeest.nl of via een verzoek gericht aan de privacyfunctionaris. Schroom niet om u af te melden, KHOA snapt het dat u niet wenst te worden bedolven onder ongewenste emailberichten.

3. Bewaartermijnen

KHOA verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van de inschrijving en tot maximaal een jaar na afloop van de laatste inschrijving met uitzondering van gegevens waarvoor een wettelijk verplichte termijn bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
Met de uitschrijving van de mailinglist of het afmelden voor de SMS Service worden de gegevens direct verwijderd en vernietigd, met uitzondering van gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering waar een wettelijke bewaarplicht voor bestaat.

4. Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kun u aangeven of uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn tot 7 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt de login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van ‘mijn account’, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

5. Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

6. Contactformulier

Het contactformulier wordt beschermd door reCAPTCHA v3 van Google. Hierop zijn mede het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google van toepassing.

7. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

7.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft KHOA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
7.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KHOA gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

8.1 Via de privacyfunctionaris van KHOA kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KHOA zal uw verzoek in behandeling nemen en u uiterlijk binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Persoonsgegevens door u ter beschikking gesteld voor inschrijving op de mailinglist kunt u te allen tijde zelf verwijderen zoals omschreven in de opt-out regeling van artikel 2.10.
8.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de privacyfunctionaris gegevensbescherming.
8.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop KHOA uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de privacyfunctionaris gegevensbescherming.
8.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de privacyfunctionaris gegevensbescherming via e-mail adres: info@hoefgeest.nl

9. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website hoefgeest.nl bekend gemaakt.
U wordt geadviseerd om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

2024 © hoefgeest.nl