Is er voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk verplichte basisregistratie?

Alvorens betaalde SMS Diensten te kunnen aanbieden aan een Eindgebruiker, dient de Content Provider een wettelijk goedgekeurde basisregistratie bij de Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten te hebben. Deze registratie vergemakkelijkt de toezichthoudende en handhavende taken van het Loket. Koen Hoefgeest® Optie Advies beschikt over een dergelijke goedgekeurde registratie. U kunt er dus van op aan dat … Meer lezen

Welke provider is het meest betrouwbaar

Met KPN Mobile of Vodafone doen zich doorgaans zelden problemen voor. Andere providers laten sporadisch her en der wel eens een steek vallen of bieden geen Premium SMS aan. Sommige mobiele providers willen nog wel eens zonder aanwijsbare reden op basis van algoritmen het 06-nummer blokkeren voor de ontvangst van Premium SMS berichten. Het nummer … Meer lezen

Hoe komt het dat ik meerdere SMS’jes tegelijkertijd ontvang?

Het komt vrijwel niet meer voor dat sommige operators de SMS’jes achterhouden om ze op een later tijdstip als ‘batch’ te versturen. Dat was vroeger nog wel eens het geval. Mocht het toch voorkomen, spreek uw provider hier dan op aan. Na het verwijderen van oude SMS berichten om het geheugen vrij te maken, worden … Meer lezen

Hoe komt het dat ik geen SMS’jes ontvang?

Het geheugen van het (oude) toestel of de SIM-kaart is vol, het nummer is geblokkeerd voor ontvangst van Premium SMS door uw provider (dit komt het meest voor!) of uw provider verzaakt zijn taak en stuurt de berichten niet door. Leeg het geheugen regelmatig door oude berichten te wissen. Biedt dit geen soelaas, neem dan … Meer lezen

Hoe komt het dat ik geen SMS welkomstbericht ontvang?

Het geheugen van het (oude) toestel of de SIM-kaart is vol: leeg het geheugen door oude berichten te wissen. Het toestel is niet ingesteld om SMS-berichten te ontvangen: autoriseer de ontvangst van SMS. De provider is nalatig: neem contact op met de provider. U heeft niet, of niet het juiste retour SMS bericht verzonden om … Meer lezen

Hoe weet ik of ik succesvol ben aangemeld?

Na aanmelding middels het terugsturen van de retour SMS POEN BETALEN wordt automatisch een SMS verstuurd met daarin het bevestigende aanmeldbericht. Het komt voor dat de provider het welkomstbericht niet of pas later doorstuurt. Dit hangt sterk af van het serviceniveau van de provider of de kwaliteit van de mobiele ontvangst en ligt buiten onze … Meer lezen

Hoe abonneer ik mezelf op de SMS service?

Stuur een SMS met daarin de tekst POEN AAN naar het nummer 3010. Zend vervolgens de ontvangen retour SMS met daarin de tekst POEN BETALEN naar het nummer 3010. Deze gestandaardiseerde aanmeldingsprocedure wordt voorgeschreven door de Code of Conduct bij een hoog SMS-tarief.